Sürdürülebilir Geleceğin Enerjisi

Yüksek verimli güneş panellerimizle tanışın

Daha Fazla Bilgi

1️⃣ KEŞİF


✅ Uygulama alanı ön keşfi

2️⃣ FİZİBİLİTE


✅ Teknik ve ticari fizibilite

3️⃣ İHALE SÜRECİ


✅ Malzeme seçimi
✅ Şartname
✅ Teknik Değerlendirme
✅ Sözleşme

4️⃣ KAPASİTE TAHSİSİ VE PROJE ONAYI


✅ Kapasite tahsisi için
gerekli kurum izinlerinin
yönetilmesi
✅ Projelendirme ve proje
onay süreçlerinin yönetilmesi

5️⃣ BAĞLANTI ANLAŞMALARI


✅ Şebeke yöneticisi ile
yapılacak sistem bağlantı
süreçlerinin yönetilmesi

6️⃣ DİZAYN


✅ 3D ve optimum dizayn
✅ Dizayn kontrolü

7️⃣ TEST VE KALİTE KONTROL


✅ Pano ve trafo testleri
✅ PV modül testleri
✅ Konstrüksiyon testleri
✅ Sürekli kalite kontrol
✅ Proje yönetimi

8️⃣ KABUL SÜREÇLERİ


✅ Elektriksel testler
✅ Malzeme kontrolleri
✅ İşçilik kontrolleri
✅ Resmi kabul süreçleri

9️⃣ TEKNİK DESTEK HİZMETİ


✅ İşletme süresince teknik destek
✅ Periyodik kontroller